Mount Power Słownik pedagogiczny Okoń Download Start slupsk MZK Wzór PIT-37 SLUB KUTNO
 

Kodama's Forest

Temat: Terminy z"Nowego słownika pedagog."Okonia-pomozcie
Terminy z"Nowego słownika pedagog."Okonia-pomozcie
Witam. Czy któryś z pedagogów posiada "NOWY słownik pedagogiczny" W.Okonia?
Bardzo potrzebuję kilku terminów a mam problem, żeby ten słownik zdobyć :(
Może znajdzie się ktoś życzliwy, kto zechce mi pomóc?
Podaję terminy :
- nauczanie
- kształcenie
- uczenie się
- samokształcenie
- wykształcenie
- wychowanie

Z góry bardzo dziękuję!:)
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,417,21520609,21520609,Terminy_z_Nowego_slownika_pedagog_Okonia_pomozcie.htmlTemat: HELP! Terminy z"Nowego słownika pedagog." Okonia:(
HELP! Terminy z"Nowego słownika pedagog." Okonia:(
Witam. Czy któryś z pedagogów posiada "NOWY słownik pedagogiczny" W.Okonia?
Bardzo potrzebuję kilku terminów a mam problem, żeby ten słownik zdobyć :(
Może znajdzie się ktoś życzliwy, kto zechce mi pomóc?
Podaję terminy :
- nauczanie
- kształcenie
- uczenie się
- samokształcenie
- wykształcenie
- wychowanie

Z góry bardzo dziękuję!:)
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,16566,21520413,21520413,HELP_Terminy_z_Nowego_slownika_pedagog_Okonia_.html


Temat: HELP.Terminy z"Nowego słownika pedagogicznego"Okoń
HELP.Terminy z"Nowego słownika pedagogicznego"Okoń
Witam. Czy któryś z pedagogów posiada "NOWY słownik pedagogiczny" W.Okonia?
Bardzo potrzebuję kilku terminów a mam problem, żeby ten słownik zdobyć :(
Może znajdzie się ktoś życzliwy, kto zechce mi pomóc?
Podaję terminy :
- nauczanie
- kształcenie
- uczenie się
- samokształcenie
- wykształcenie
- wychowanie

Z góry bardzo dziękuję!:)
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,22449,21520242,21520242,HELP_Terminy_z_Nowego_slownika_pedagogicznego_Okon.html


Temat: Notariusz zamiast sporów o legalizację zwiazków
Albo taka definicja rodziny:
Wincenty Okoń rodzinę definiuje jako "małą grupę społeczną, składającą się z
rodziców i ich dzieci i krewnych; rodziców łączy więź małżeńska, rodziców z
dziećmi więź rodzicielska, stanowiąca podstawę wychowania rodzinnego, jak
również więź formalna określająca obowiązki rodziców i dzieci względem siebie"
(Okoń W., Słownik pedagogiczny, Warszawa 2001.)
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,29,28632676,28632676,Notariusz_zamiast_sporow_o_legalizacje_zwiazkow.html


Temat: Literatura w pracy lic,
każdy promotor ma swoje widzimisię odnośnie zapisywania
np. Okoń W. (red.), "Słownik pedagogiczny", Warszawa 1987r
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,245,34897783,34897783,Literatura_w_pracy_lic_.html


Temat: Pedagogika.
Nowy słownik pedagogiczny - W. Okoń.

przydatny do prac zaliczeniowych... :)
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,245,51583880,51583880,Pedagogika_.html


Temat: Program Marii Montessori
zo_79 napisała:

> Też nie do końca. Montessori to metoda a nie system. System jest
>zamknięty i nie ulega modyfikacjom.

Wincenty Okoń "Nowy słownik pedagogiczny", Warszawa 2004
"System: zbiór elementów oraz związków i zależności między
nimi, tworzących określoną całość o charakterze statycznym lub
dynamicznym"
"System dydaktyczno-wychowawczy: zespół elementów
obejmujących cele i treść kształcenia i wychowania, nauczycieli,
uczniów i środowisko dydaktyczno-wychowawcze, jak również swoiste
związki i zalezności między tymi elementami. Naczelną zasadą systemu
dydaktyczno-wychowawczego jest takie ukształtowanie tych elementów
i związków, aby funkcjonując jako harmonijnie działająca całość -
jak najlepiej słuzyły osiaganiu celów kształcenia".

Stefan Wołoszyn "Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej.
Tom III, księga pierwsza". Kielce 1998
"Maria Montessori (...) opracowała system wychowawczy, ktory
w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku szybko zyskał szeroki
rozgłos dzięki licznym publikacjom (...) U schyłku stulecia
obserwujemy renesans tej metody. (...) Genezę i niektóre
podstawowe zasady tego systemu prezentujemy na przykładzie
fragmentów z książki: Dr Maria Montessori Domy dziecięce. Metoda
pedagogii naukowej, stosowana w wychowaniu najmnłodszych dzieci
".

A sama Montessori pisze: "Ta książka traktuje specjalnie o
metodzie
w pedagogii. (...) Chociaż ten system
wychowawczy wypróbowany doskonale przez doświadczenie, nie jest
zupełny, jednakże tworzy juz całość dosyć dobrze zorganizowaną, aby
mógł byc wprowadzony z dobrym skutkiem do przytułków, jak równiez do
pierwszych klas szkół początkowych (...)"

I wreszcie wybitny znawca tematu:
Sabina Guz: "Edukacja w systemie Montessori. Podręcznik dla
nauczycieli i studentów" Lublin 1998
ale i:
Sabina Guz: "Metoda Montessori w przedszkolu i szkole.
Kształcenie i osiągnięcia dzieci". Lublin 2006

Kto zna system Montessori, często mówi o nim po prostu Metoda
(od tytułu Jej książki: "Il metodo della pedagogia...". Tyle, że w
tej książce przedstawiła właśnie spójny system dydaktyczno-
wychowawczy: są tam cele, specjalnie przygotowane środowisko
materialne, dobór grupy dziecięcej, specjalnie przygotowani
nauczyciele postępujący zgodnie z określonymi zasadami. A wszystko
po to, aby te elementy i związki, "funkcjonując jako harmonijnie
działająca całość jak najlepiej służyły celom kształcenia")

To tylko takie uwagi ogólne w ramach pedagogizacji rodziców


Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,587,101980235,101980235,Program_Marii_Montessori.html